Vespa Oldtimer Register

Onder auspiciën van de Vespa Scooterclub Nederland is het Vespa Oldtimer Register (VOR) in 2003 van start gegaan. Dit VOR zet zich in voor het behoud van de fraaie Vespa en de bijbehorende documentatie en kennis. Registratie van alle oldtimer Vespa’s is van groot belang om de historie van deze Vespa’s te behouden.

Vanaf 7 april 2021 is het Vespa Oldtimer Register overgegaan van de Vespa Scooterclub Nederland naar de nieuwe Stichting Vespa Erfgoed Nederland.

De registratie

Het register staat open voor voertuigen van het merk Vespa, die door Piaggio zelf of onder licentie geproduceerd zijn, en 25 jaar en ouder zijn. Het gaat hierbij om de scooters vanaf de Vespa 98 tot en met de eerste modellen van de Vespa P‑serie. Ook de Vespa 400 auto en de Ape/Vespacar behoren hierbij.

Uw gegevens over uw Vespa legt u vast op het registratieformulier. Heeft u meerdere oldtimer Vespa’s dan dienen deze elk op een eigen registratieformulier vermeld te worden

De registratie en de foto’s worden opgenomen in een VOR-gegevensbestand.

Wat bieden wij u?

Eigenaren van de ingeschreven Vespa oldtimer kunnen, zolang de privacy niet in het geding is, vragen om bepaalde gegevens. Een voorbeeld is dat u zou kunnen vragen welke leden van het VOR dezelfde type Vespa hebben om daar vervolgens ervaringen mee uit te wisselen.

Daarnaast organiseren wij, in elk even jaar,  een landelijk Vespa Oldtimer Treffen voor de in het VOR opgenomen scooters.

Ook wordt er gewerkt aan het digitaliseren van met name Nederlandse technische handleidingen.

Privacy

Het Vespa Oldtimer Register is uitsluitend bedoeld voor historische registratie en documentatie. Onder geen enkele voorwaarde worden gegevens verstrekt voor commerciële doeleinden. Zonder uw toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt.

Informatie

Nadere informatie alsmede het registratieformulier kunt u verkrijgen bij Roelien Hill-Stegeman, 023 5845520 of roelien@vespaoldtimerregister.nl

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Advertising

Analytics

Other