Privacybeleid Vespa Oldtimerregister

Op deze pagina krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Wat zijn persoonsgegevens?

 • Van wie verwerkt het Vespa Oldtimerregister persoonsgegevens?
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor verwerkt het Vespa Oldtimerregister persoonsgegevens?
 • Verwerkt het Vespa Oldtimerregister ook bijzondere persoonsgegevens?
 • Hoe gaat het Vespa Oldtimerregister met mijn persoonsgegevens om?
 • Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
 • Uitwisseling van persoonsgegevens binnen het Vespa Oldtimerregister
 • Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
 • Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
 • Kan ik zien welke gegevens het Vespa Oldtimerregister van mij verwerkt?
 • Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
 • OPT-OUT
 • Wijzigingen privacy beleid

 Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt het Vespa Oldtimerregister persoonsgegevens?

Het Vespa Oldtimerregister verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden van bij de Vespa Scooterclub Nederland aangesloten Vespa Clubs, die zich bij het Vespa Oldtimerregister ingeschreven hebben;

Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad;

Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De beheerder(s) van het Vespa Oldtimerregister verwerken persoonsgegevens; deze gegevens worden tevens ter beschikking gesteld aan de ledenadministratie van de Vespa Scooter Club Nederland.

Waarvoor verwerkt het Vespa Oldtimerregister persoonsgegevens?

Als u ingeschreven wilt worden in het Vespa Oldtimerregister, aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kan het Vespa Oldtimerregister controleren of u lid bent van één van de bij de Vespa Scooter Club Nederland aangesloten Vespa Clubs en kunnen de gegevens  van op uw naam geregistreerde scooters aan u toegekend worden.

Als u eenmaal ingeschreven bent bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Het Vespa Oldtimerregister gebruikt uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over met de inschrijving gerelateerde zaken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt het Vespa Oldtimerregister ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Het Vespa Oldtimerregister biedt niet de mogelijkheid om gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, te registreren in de door haar opgezette systemen, ook overige bijzondere persoonsgegevens worden niet opgeslagen.

Hoe gaat het Vespa Oldtimerregister met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

De persoonsgegevens worden op harde schijf bewaard bij de beheerder, waarvan tevens periodiek een backup op een mobiele data drager en een extern backupmedium wordt gemaakt.

Naam en e-mailadres (bij geen e-mail het woonadres) worden door de beheerder verstrekt aan de ledenadministratie van de Vespa Scooter Club Nederland voor het voeren van correspondentie en de controle op lidmaatschap van een bij Vespa Scooterclub Nederland aangesloten vereniging.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De beheerder(s) van het Vespa Oldtimerregister kunnen uw gegevens inzien alsmede de verantwoordelijke voor de ledenadministratie van de Vespa Scooter Club Nederland

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen het Vespa Oldtimerregister

Er worden binnen het Vespa Oldtimerregister geen persoonsgegevens uitgewisseld zonder toestemming van de betrokkenen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard. Bijvoorbeeld om oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Vespa Oldtimerregister gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens het Vespa Oldtimerregister van mij verwerkt?

Op verzoek wordt u een opgave van de op uw naam geregistreerde gegevens verstrekt. Indien dit verzoek per e-mail wordt gedaan, dan dient het e-mail adres overeen te komen met het e-mail adres dat bij het Vespa Oldtimerregister bekend is. Indien dit niet bekend is kunt u een schriftelijk verzoek indienen, voorzien van een kopie geldig legitimatiebewijs.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Vespa Oldtimerregister kunt u terecht bij de beheerder van het Vespa Oldtimerregister, of het bestuur van de Vespa Scooter Club Nederland.

OPT-OUT

De bij het Vespa Oldtimerregister ingeschreven leden van bij Vespa Scooter Club Nederland ingeschreven leden van Vespa clubs in Nederland en hun bestuurders, ontvangen (automatische) serviceberichten. Denk hierbij nieuwsbrieven met informatie over het Vespa Oldtimerregister, veranderende wet- en regelgeving en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. Het Vespa Oldtimerregister beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede verenigingsgovernance.

Wijzigingen privacy beleid

Het Vespa Oldtimerregister behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat uw van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Advertising

Analytics

Other